Tots els elements que estan inclosos al lloc web www.albiline.com són propietat de la companyia ALBILINE.

ALBILINE es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració o presentació.
ALBILINE no pot garantir inexsitencia diferents tipus d’errors:
errors acceos
Errors gramaticals en contingut
Dades de actualziados totalment.
Això es portarà als esforços al seu abast per corregir o actualitzar tan aviat com sigui possible.
ALBILINE no respondrà de cap conseqüència o dany que pugui derivar de l’accés o ús d’informació, ja que és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho va fer, excepte per qualsevol acció que resulti de l’aplicació de les lleis a les quals està subjecta en l’estricte exercici de les seves competències .
ALBILINE no assumeix cap responsabilitat per la connexió o continguts dels enllaços de tercers a què es refereix a la web.
L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest lloc web, així com els danys i perjudicis causats a la propietat intel·lectual i industrial ALBILINE resultarà en la recerca de les accions legals que corresponguin a l’empresa i, si escau, a les responsabilitats que es derivin d’aquest exercici .
política de privacitat
Les dades aportades per l’interessat s’utilitzaran únicament i exclusivament per als fins previstos en el procediment o actuació que es tracti.
En cap cas seran objecte de tractament o de cessió a tercers, si sense el consentiment exprés de l’afectat aquestes dades, o en els casos que preveuen els articles 6.2 i 11.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm . 298, 14 desembre de 1999).
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, el cedent de les dades podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la forma prevista determine.Descripción de productes i serveis

Els articles presentats en www.Albiline.com estaran disponibles per a la venda fins a final d’existències.
Ofertes estiguin degudament marcades i identificades com a tals. La seva validesa és efectiva mentre a la pantalla. Aquestes ofertes poden ser modificats o cancel·lats sense previ avís.
La responsabilitat www.Albiline.com per als productes subministrats es limita a la quantitat dels mateixos; l’exempció d’usuari o consumidor de qualsevol responsabilitat per qualsevol altre motiu en cas d’insatisfacció amb els productes adquirits en aquest lloc web.
La companyia ALBILINE no està obligat a indemnitzar l’usuari oa tercers per les conseqüències de l’ús dels seus productes, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als equips i / o materials, danys als béns aliens al benefici o pèrdua del producte.
EXECUCIÓ D’ORDRES
Un cop hagi completat la seva comanda, és a dir, l’acceptació de la CU i la confirmació del procés de compra, ALBILINE sempre enviar un correu electrònic a USUARI REGISTRAT confirmant els detalls de la compra.
CANCEL·LACIÓ DE COMANDES
ALBILINE acceptem cancel·lacions en el temps que s’ha procedit a la producció. Per comprovar l’estat de la seva comanda i la possibilitat de ser cancel·lat haurà d’enviar un correu electrònic a albiline@albiline.com
Totes les despeses incorregudes per ALBILINE a la cancel·lació de l’ordre seran sufragats pel client.
TERMINIS, LLOC DE LLIURAMENT per error
El lliurament del producte
ALBILINE compromet a lliurar el producte en perfecte estat en la direcció que el registrant indicat al formulari de comanda.
Per tal d’optimitzar el lliurament, gràcies a l’usuari registrat per indicar una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat durant l’horari normal.
ALBILINE no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduïda per l’usuari registrat en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagin estat omesos.
gir De Volta
El termini de lliurament habitual és de 2-7 dies laborals a partir de la “data de l’Ordre confirmació”, que és aquella en la qual ALBILINE hagi rebut la comanda realitzada a través del web com la confirmació del pagament en el pagament de la transferència cas.
Diligència en el lliurament
L’usuari registrat serà comprovar l’estat del paquet al transportista per compte de ALBILINE, fer lliurament del producte sol·licitat, indicant l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge. Si, posteriorment, després de revisar el producte, l’usuari registrat detecta qualsevol incidència com cop, ruptura, indicis d’haver estat obert o qualsevol dany causat a ell per l’enviament, es compromet a informar ALBILINE través de correu electrònic en el més breu possible i en un termini màxim de 24 hores després del part.
RETORN
D’acord amb la llei, el comprador té dret a retornar el producte en el seu embalatge original i en perfecte estat per a la seva revenda dins de 7 dies com a màxim després de la recepció de la seva comanda, i no s’han utilitzat.
ACCÉS I ESTADA A LA WEB. EL NOSTRE CONTINGUT
Els usuaris registrats Usuari són totalment responsables del seu comportament, per accedir a la informació a la web, mentre opera en el mateix, i després d’haver accedit.
Com a resultat d’això, l’usuari i l’usuari registrat és l’únic responsable de ALBILINE i tercers:
les conseqüències que poden derivar d’un ús amb fins il·lícits o contraris als propòsits d’aquest document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no ALBILINE publicats sota el seu nom o no oficialment;
així com les conseqüències que puguin derivar-se de la utilització contrària al contingut del present i perjudicials als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi d’altres Usuaris.
ALBILINE es reserva el dret a actualitzar els continguts quan sigui apropiat i eliminar, limitar o impedir l’accés a ells, de manera temporal o permanent, i negar l’accés als usuaris d’Internet i els usuaris registrats fer mal ús dels continguts i / o incomplir qualsevol de les condicions esmentades en el present document .
ALBILINE informa que no garanteix:
que l’accés a la pàgina web i / o en la web sigui ininterromput o lliure d’errors
que el contingut o programari que els usuaris registrats Accés d’usuaris a través de l’enllaç web o web no conté cap error, virus informàtics o altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causar altres danys;
aprofitant que la informació o el contingut d’aquest lloc web o llocs web vinculats els usuaris registrats d’usuari podrien fer per als seus propis fins.
La informació continguda en aquest lloc web ha de ser considerada pels usuaris registrats dels usuaris d’informació i orientació, tant en relació amb la finalitat i els seus efectes, de manera que:
ALBILINE no garanteix la veracitat de la informació continguda en aquest lloc web i per tant no assumeix cap responsabilitat pels danys o molèsties als usuaris de possibles inexactituds que puguin sorgir al web.
LA NOSTRA RESPONSABILITAT
ALBILINE no assumirà cap responsabilitat, per exemple, però no limitat a:
L’ús d’usuari o usuaris registrats poden fer dels materials continguts en aquest lloc web o llocs web vinculats, ja sigui prohibit o permès, en violació dels drets dels continguts intel·lectuals i / o industrial del web o de tercers.
Dels possibles danys a l’usuari o usuaris registrats causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, organització o la localització dels continguts i / o accés al web i, en general, dels errors o problemes que sorgeixin en el desenvolupament o execució de els elements tècnics que el web o un programa proporcionen a l’usuari.
Dels continguts d’aquelles pàgines que van registrar usuari o els usuaris puguin accedir des enllaços inclosos a la web, ja siguin autoritzats o no.
Pels actes o omissions de tercers, amb independència de si aquests tercers estaran vinculats per un ALBILINE contractual.
L’accés dels menors als continguts inclosos en el lloc web i és responsabilitat dels pares o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o instal·lar alguna de les eines per controlar l’ús d’Internet amb la finalitat d’evitar (i) l’accés a materials o continguts no aptes per a menors d’edat, i (ii) l’enviament de dades personals sense el permís previ dels seus pares o tutors.
Comunicacions i diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals organitzats a través o al voltant de la web i / o llocs web vinculats, o, per tant, els possibles danys que puguin patir i Usuari Registrat o persones i / o grups com a resultat de aquestes comunicacions i / o diàlegs Usuaris.
ALBILINE no serà responsable de cap manera tenir en compte:
Els errors o retards en l’accés al Lloc Web per part de l’Usuari registrat en introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a Internet, cas fortuït o força major i altra contingència imprevista ALBILINE bona fe.
Les fallades o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no hi ha cap garantia que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
Els errors o danys en el lloc web per a l’ús del servei ineficient i de mala fe per part del Registrant.
La inoperància o problemes amb l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari registrat per a enviar la confirmació de la comanda.
En qualsevol cas, ALBILINE promet resoldre els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari per usuari registrat per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la qüestió.
REVOCACIÓ
Si alguna de les disposicions d’aquesta CU sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat de la CU present.
ALBILINE podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implica cap renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per ALBILINE o estatut de limitacions aplicables en cada cas.
MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
ALBILINE es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació i configuració del Lloc Web i les presents Condicions Generals. Per tant recomana usuari registrat ALBILINE els va llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web. Els usuaris registrats els usuaris sempre tenen aquestes CU en un lloc visible, de lliure accés a totes les consultes vol fer. En qualsevol cas, l’acceptació de les CU serà un requisit previ essencial per a l’adquisició de qualsevol producte disponible a pas a través del Lloc Web.
LLEI APLICABLE I ARBITRATGE
El CU present, es regeixen per la legislació espanyola aplicable. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de la CU present, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Sant Sebastià, llevat que la llei imposa una altra jurisdicció.
política de privacitat
PROTECCIÓ DE DADES
Els usuaris registrats Usuari es comprometen a navegar pel lloc web i utilitzar el contingut de bona fe.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que la complimentació de qualsevol formulari existent a la pàgina web www.Albiline.com enviant un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, així com l’autorització a ALBILINE per processar les dades personals que ens faciliti.
Les dades del domicili de l’usuari seran utilitzades per l’enviament de correu electrònic a través de les vendes que realitzi ALBILINE i lliurament de les compres.
Per la simple visita a la pàgina web, els usuaris no proporcionen cap informació personal o està obligat a proporcionar.
ALBILINE es compromet a mantenir la confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar únicament per als fins indicats.
ALBILINE presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o persona autoritzada per ell, i que és veritable i exacta.
És per a Usuaris Registrats actualitzar les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el titular tindrà dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals en els diferents formularis d’alta. Per exercir aquest dret l’usuari registrat haurà d’accedir www.Albiline.com, a “El meu compte”. Per tant, l’usuari registrat és responsable de la veracitat de les dades i Elestablopirata no serà responsable de la seva inexactitud de les dades personals de l’usuari registrat.
En virtut de la normativa vigent sobre protecció de dades, ALBILINE ha adoptat els nivells adequats a les dades proporcionades per l’usuari registrat i ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, alteració de seguretat mal ús, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.