1. Informació GENERAL
www.albiline.com

Albiline Complements de cosmètica, maquillatge i moda.

2.Protecció DE DADES PERSONALS
Les dades personals facilitades pels usuaris a través d’internet seran objecte de tractament i incorporats en fitxers, en virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, del qual és responsable “Albiline” () la finalitat d’aquest fitxer és gestionar la informació sol·licitada.

El titular de les dades personals haurà de dirigir per escrit a albiline@albiline.com per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant en l’assumpte “Protecció de dades personals”, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat .

3.PRECIOS
Els preus exposats poden portar o no inclosos l’impost IVA. Són estimatius i poden variar segons la quantitat total dels serveis oferts per Albiline. Podent el client acollir-se a promocions vigents.

4.MODIFICACIÓN DE LES CONDICIONS D’ÚS
Albiline es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions d’Ús. Per això, “El Estable” recomana a l’Usuari llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web. En qualsevol cas, l’acceptació dels Termes i de les condicions d’ús serà un pas previ abans de l’enviament de dades per part del client.

5.COOKIES I NAVEGACIÓ
Pot consultar la nostra política de cookies al Política de galetes

Sobre la configuració dels cookies en cada navegador Més informació

6.LSSI
Segons l’article 10.1 de la LSSI, el prestador de serveis de la societat de la informació estarà obligat a disposar dels mitjans que permetin, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil , directa i gratuïta, a la següent informació:

Raó social: Albiline S.L.
Domicili: Passatge Jaume Roig, número 24, 08028 Barcelona, Espanya.
Email: albiline@albiline.com
Telèfon: +34 93 440 70 70
Fax: +34 93 448 22 28